Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Vzor uznania záväzku na stiahnutie

Nižšie sa nachádzajú vzory Uznania záväzku vypracované podľa typu účastníkov a dohody medzi nimi.

Uznanie záväzku vzor č.1 medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č. 2 medzi právnickými osobami podnikateľmi Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č. 3 medzi fyzickými osobami podnikateľmi Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.4 medzi právnickými osobami s dohodou o splátkach Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.5 medzi právnickými osobami s jednorazovou splátkou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.6 medzi fyzickou osobou a právnickou osobou Zobraziť