Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Uznanie záväzku vzory

Nižšie uvádzame Uznanie zaväzku vzory

Uznanie záväzku vzor č.3518 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3517 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.286 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3516 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.286 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3515 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3514 medzi a právnickou osobou , suma 300 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3513 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3512 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3511 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3510 medzi a právnickou osobou , suma 225,24 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3509 medzi a právnickou osobou , suma 225,24 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3508 medzi a právnickou osobou , suma 26.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3507 medzi a právnickou osobou , suma 26.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3506 medzi a právnickou osobou , suma 26.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3505 medzi a právnickou osobou , suma 26.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3504 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3503 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.700,75 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3502 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.700,75 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3501 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 170.075 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3500 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 170.075 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3499 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3498 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3497 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3496 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3495 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3494 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3493 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3492 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3491 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3490 medzi a právnickou osobou , suma 9.075 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3489 medzi a právnickou osobou , suma 9.075 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3488 medzi a právnickou osobou , suma 9.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3487 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3486 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3485 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.691,52 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3484 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.691,52 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3483 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.691,52 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3482 medzi a právnickou osobou , suma 299,90 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3481 medzi a právnickou osobou , suma 299,90 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3480 medzi a právnickou osobou , suma 299,90 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3479 medzi a právnickou osobou , suma 299,90 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3478 medzi a právnickou osobou , suma 299,90 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3477 medzi a právnickou osobou , suma 299,90 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3476 medzi a právnickou osobou , suma 29.990 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3475 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3474 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3473 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3472 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3471 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3470 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3469 medzi a právnickou osobou , suma 4.438,11 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3468 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3467 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3466 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3465 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3464 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3463 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3462 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3461 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3460 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3459 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3458 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 16.500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3457 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 16.500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3456 medzi a právnickou osobou , suma 1.220 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3455 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3454 medzi a právnickou osobou , suma 3.895.208 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3453 medzi a právnickou osobou , suma 3.895.208 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3452 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3451 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3450 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3449 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3448 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3447 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3446 medzi a právnickou osobou , suma 60.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3445 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3444 medzi a právnickou osobou , suma 628,65 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3443 medzi a právnickou osobou , suma 628,65 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3442 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 884 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3441 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 884 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3440 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.227 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3439 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.227 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3438 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3437 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.227 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3436 medzi a právnickou osobou , suma 280.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3435 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 862,50 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3434 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 862,50 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3433 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3432 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3431 medzi a právnickou osobou , suma 3.563,33 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3430 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.550 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3429 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.550 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3428 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.550 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3427 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.550 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3426 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.550 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3425 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.550 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3424 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3423 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3422 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3421 medzi a právnickou osobou , suma 4.827,61 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3420 medzi a právnickou osobou , suma 4.827,61 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3419 medzi a právnickou osobou , suma 4.827,61 € Zobraziť