Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/u/z/u56990/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Uznanie Záväzku | Vzor Zadarmo | Uznanie záväzku vzory

Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Uznanie záväzku vzory

Nižšie uvádzame Uznanie zaväzku vzory

Uznanie záväzku vzor č.2033 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 453 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2032 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2031 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2030 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2029 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2028 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2027 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2026 medzi a právnickou osobou , suma 780,64 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2025 medzi a právnickou osobou , suma 780,64 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2024 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2023 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2022 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 9.238 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2021 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 9.238 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2020 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2019 medzi a právnickou osobou , suma 3.179,40 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2018 medzi a právnickou osobou , suma 3.179,40 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2017 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2016 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2015 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2014 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2013 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2012 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2011 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2010 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 63,90 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2009 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 63,90 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2008 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 63,90 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2007 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 63,90 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2006 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2005 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2004 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2003 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2002 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2001 medzi a právnickou osobou , suma 3.110,40 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2000 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 800 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1999 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1998 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1997 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1996 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1995 medzi a právnickou osobou , suma 900 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1994 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1993 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1992 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1991 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1990 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1989 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1988 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 4.296,60 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1987 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1986 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1985 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.250 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1984 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.250 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1983 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1982 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1981 medzi a právnickou osobou , suma 7 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1980 medzi a právnickou osobou , suma 7 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1979 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1978 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.239 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1977 medzi a právnickou osobou , suma 4.960 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1976 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 550,05 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1975 medzi a právnickou osobou , suma 4.960 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1974 medzi a právnickou osobou , suma 4.960 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1973 medzi a právnickou osobou , suma 4.960 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1972 medzi a právnickou osobou , suma 4.960 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1971 medzi a právnickou osobou , suma 4.960 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1970 medzi a právnickou osobou , suma 4.960 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1969 medzi a právnickou osobou , suma 4.960 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1968 medzi a právnickou osobou , suma 4.960 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1967 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1966 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1965 medzi a právnickou osobou , suma 4.960 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1964 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1963 medzi a právnickou osobou , suma 4.960 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1962 medzi a právnickou osobou , suma 11.161,43 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1961 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1960 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1959 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1958 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 6.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1957 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1956 medzi a právnickou osobou , suma 180 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1955 medzi a právnickou osobou , suma 180 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1954 medzi a právnickou osobou , suma 290 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1953 medzi a právnickou osobou , suma 2.289,50 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1952 medzi a právnickou osobou , suma 2.289,50 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1951 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1950 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1949 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1948 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1947 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.836 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1946 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.836 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1945 medzi a právnickou osobou , suma 1.705,19 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1944 medzi a právnickou osobou , suma 1.705,19 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1943 medzi a právnickou osobou , suma 1.705,19 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1942 medzi a právnickou osobou , suma 1.632,79 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1941 medzi a právnickou osobou , suma 2.298,50 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1940 medzi a právnickou osobou , suma 2.298,50 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1939 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1938 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1937 medzi a právnickou osobou , suma 17.715 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1936 medzi a právnickou osobou , suma 17.715 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1935 medzi a právnickou osobou , suma 17.715 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1934 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť