Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/u/z/u56990/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Uznanie Záväzku | Vzor Zadarmo | Uznanie záväzku vzory

Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Uznanie záväzku vzory

Nižšie uvádzame Uznanie zaväzku vzory

Uznanie záväzku vzor č.23861 medzi a právnickou osobou , suma 56.209,59 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23860 medzi a právnickou osobou , suma 56.209,59 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23859 medzi a právnickou osobou , suma 56.209,59 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23858 medzi a právnickou osobou , suma 56.209,59 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23857 medzi a právnickou osobou , suma 170.850,20 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23856 medzi a právnickou osobou , suma 170.850,20 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23855 medzi a právnickou osobou , suma 170.850,20 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23854 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23853 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23852 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23851 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23850 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23849 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23848 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23847 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23846 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 225 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23845 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23844 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23843 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23842 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23841 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23840 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 300 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23839 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23838 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23837 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23836 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23835 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 314.144,66 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23834 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 134.506,66 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23833 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 305.421,33 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23832 medzi a právnickou osobou , suma 314.144,66 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23831 medzi a právnickou osobou , suma 314.144,66 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23830 medzi a právnickou osobou , suma 314.144,66 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23829 medzi a právnickou osobou , suma 314.144,66 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23828 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23827 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23826 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23825 medzi a právnickou osobou , suma 7.769,46 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23824 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23823 medzi a právnickou osobou , suma 367,20 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23822 medzi a právnickou osobou , suma 7.769,46 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23821 medzi a právnickou osobou , suma 11.671,20 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23820 medzi a právnickou osobou , suma 1.515,77 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23819 medzi a právnickou osobou , suma 884,27 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23818 medzi a právnickou osobou , suma 269,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23817 medzi a právnickou osobou , suma 1.914,74 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23816 medzi a právnickou osobou , suma 5.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23815 medzi a právnickou osobou , suma 2.380,63 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23814 medzi a právnickou osobou , suma 2.380,63 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23813 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23812 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23811 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23810 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23809 medzi a právnickou osobou , suma 14.227,94 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23808 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23807 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23806 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.941 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23805 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.941 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23804 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23803 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23802 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23801 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23800 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23799 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23798 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23797 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 75 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23796 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23795 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23794 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23793 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23792 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23791 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.434 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23790 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23789 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23788 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23787 medzi a právnickou osobou , suma 950 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23786 medzi a právnickou osobou , suma 950 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23785 medzi a právnickou osobou , suma 950 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23784 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23783 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23782 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23781 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23780 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23779 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23778 medzi a právnickou osobou , suma 9.761,77 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23777 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23776 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 10.247 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23775 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23774 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23773 medzi a právnickou osobou , suma 1.890 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23772 medzi a právnickou osobou , suma 1.890 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23771 medzi a právnickou osobou , suma 1.890 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23770 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23769 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23768 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 8.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23767 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23766 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23765 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23764 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23763 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23762 medzi a právnickou osobou Zobraziť