Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Uznanie záväzku vzory

Nižšie uvádzame Uznanie zaväzku vzory

Uznanie záväzku vzor č.1589 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1588 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1587 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1586 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1585 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1584 medzi a právnickou osobou , suma 202,86 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1583 medzi a právnickou osobou , suma 4.576,97 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1582 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.600 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1581 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1580 medzi a právnickou osobou , suma 2.240 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1579 medzi a právnickou osobou , suma 2.240 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1578 medzi a právnickou osobou , suma 1.600 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1577 medzi a právnickou osobou , suma 1.600 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1576 medzi a právnickou osobou , suma 1.600 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1575 medzi a právnickou osobou , suma 1.600 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1574 medzi a právnickou osobou , suma 1.600 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1573 medzi a právnickou osobou , suma 1.600 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1572 medzi a právnickou osobou , suma 85,92 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1571 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1570 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1569 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1568 medzi a právnickou osobou , suma 12.965,64 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1567 medzi a právnickou osobou , suma 14.129,07 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1566 medzi a právnickou osobou , suma 14.129,07 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1565 medzi a právnickou osobou , suma 707,60 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1564 medzi a právnickou osobou , suma 707,60 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1563 medzi a právnickou osobou , suma 707,60 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1562 medzi a právnickou osobou , suma 707,60 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1561 medzi a právnickou osobou , suma 707,60 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1560 medzi a právnickou osobou , suma 707,60 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1559 medzi a právnickou osobou , suma 1.030,75 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1558 medzi a právnickou osobou , suma 1.915,66 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1557 medzi a právnickou osobou , suma 1.915,66 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1556 medzi a právnickou osobou , suma 1.915,66 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1555 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1554 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1553 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1552 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1551 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 3.010,94 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1550 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 3.010,94 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1549 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1548 medzi a právnickou osobou , suma 246,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1547 medzi a právnickou osobou , suma 246,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1546 medzi a právnickou osobou , suma 246,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1545 medzi a právnickou osobou , suma 246,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1544 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1543 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1542 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1541 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1540 medzi a právnickou osobou , suma 279,60 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1539 medzi a právnickou osobou , suma 279,60 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1538 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.700 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1537 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1536 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1535 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.702,40 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1534 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1533 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1532 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1531 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 778,80 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1530 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 778,80 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1529 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 778,80 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1528 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1527 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1526 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1525 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.369.203 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1524 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.369.203 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1523 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.369.203 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1522 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.369.203 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1521 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.369.203 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1520 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.369.203 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1519 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.369.203 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1518 medzi a právnickou osobou , suma 5.220 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1517 medzi a právnickou osobou , suma 5.220 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1516 medzi a právnickou osobou , suma 5.220 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1515 medzi a právnickou osobou , suma 8.131,11 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1514 medzi a právnickou osobou , suma 949 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1513 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.518 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1512 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.518 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1511 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.518 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1510 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1509 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1508 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1507 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1506 medzi a právnickou osobou , suma 42.458,37 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1505 medzi a právnickou osobou , suma 42.458,37 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1504 medzi a právnickou osobou , suma 42.458,37 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1503 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1502 medzi a právnickou osobou , suma 42.458,37 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1501 medzi a právnickou osobou , suma 42.458,37 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1500 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 11.049,62 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1499 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1498 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1497 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 11.049,62 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1496 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1495 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 11.049,62 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1494 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 11.049,62 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1493 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1492 medzi a právnickou osobou , suma 453,12 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1491 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1490 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť