Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Uznanie záväzku vzory

Nižšie uvádzame Uznanie zaväzku vzory

Uznanie záväzku vzor č.1879 medzi a právnickou osobou , suma 4.499,16 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1878 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1877 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1876 medzi a právnickou osobou , suma 1.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1875 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1874 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 959,86 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1873 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 959,86 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1872 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1871 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1870 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.400 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1869 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.400 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1868 medzi a právnickou osobou , suma 21.216 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1867 medzi a právnickou osobou , suma 1.056,10 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1866 medzi a právnickou osobou , suma 1.056,10 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1865 medzi a právnickou osobou , suma 1.056,10 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1864 medzi a právnickou osobou , suma 1.056,10 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1863 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1862 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1861 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1860 medzi a právnickou osobou , suma 19.495,24 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1859 medzi a právnickou osobou , suma 19.495,24 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1858 medzi a právnickou osobou , suma 19.495,24 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1857 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1856 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1855 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1854 medzi a právnickou osobou , suma 15.400 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1853 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1852 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1851 medzi a právnickou osobou , suma 46.762,80 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1850 medzi a právnickou osobou , suma 46.762,80 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1849 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1848 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1847 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 27.239,52 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1846 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 11.330 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1845 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1844 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 9.556,40 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1843 medzi a právnickou osobou , suma 2.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1842 medzi a právnickou osobou , suma 2.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1841 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1840 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1839 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 334.152,22 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1838 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1837 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1836 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1835 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1834 medzi a právnickou osobou , suma 200 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1833 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1832 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1831 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1830 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1829 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1828 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1827 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1826 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1825 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 18.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1824 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1823 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1822 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1821 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1820 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1819 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1818 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1817 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1816 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1815 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1814 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1813 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1812 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1811 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1810 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1809 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1808 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1807 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1806 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1805 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1804 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1803 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1802 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 270 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1801 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 270 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1800 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 310 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1799 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 310 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1798 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1797 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1796 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1795 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1794 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1793 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1792 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1791 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1790 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1789 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.314,43 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1788 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1787 medzi a právnickou osobou , suma 4.861,44 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1786 medzi a právnickou osobou , suma 4.861,44 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1785 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma -2.500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1784 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma -2.500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1783 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1782 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.166,37 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1781 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.166,37 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1780 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.166,37 € Zobraziť