Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/u/z/u56990/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Uznanie Záväzku | Vzor Zadarmo | Uznanie záväzku vzory

Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Uznanie záväzku vzory

Nižšie uvádzame Uznanie zaväzku vzory

Uznanie záväzku vzor č.97 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 4.544,20 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.96 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 4.544,20 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.95 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.94 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.93 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.92 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.91 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.90 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.89 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.88 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.87 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 4.432,58 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.86 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 165 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.85 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.84 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.83 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 18.160,97 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.82 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 8.232,62 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.81 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.80 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 1.461,16 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.79 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.78 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 12.500 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.77 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 6.640 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.76 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.75 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 1.058 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.74 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 112.867,06 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.73 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 112.867,06 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.72 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 112.867,06 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.71 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.70 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.69 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.68 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.67 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19.140 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.66 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19.140 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.65 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19.140 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.64 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19.140 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.63 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19.140 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.62 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.61 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.60 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.59 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.58 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.57 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19.140 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.56 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19,14 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.55 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19,14 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.54 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19,14 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.53 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.52 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.51 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.50 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.49 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.48 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.47 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 31.495 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.46 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 31.495 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.45 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 31.495 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.44 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 31.495 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.43 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 31.495 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.42 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 31.495 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.41 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.40 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.668,74 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.39 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.668,74 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.38 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 11.401,32 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.37 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.36 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.35 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.34 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.33 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 8.172 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.32 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 1.967 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.31 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.30 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 1.967 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.29 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.28 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.27 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.26 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.25 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.24 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 51.651.651 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.23 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.22 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.21 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.20 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 600,18 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.19 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 600,18 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.18 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 520,50 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.17 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.16 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.15 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.14 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.13 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.12 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.11 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.10 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.9 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.8 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.7 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.6 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.5 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.4 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.000 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.3 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.544 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.2 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.544 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.500 Zobraziť