Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Uznanie záväzku vzory

Nižšie uvádzame Uznanie zaväzku vzory

Uznanie záväzku vzor č.1110 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1109 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 800 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1108 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 800 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1107 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.440,02 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1106 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 9.378,92 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1105 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 9.378,92 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1104 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1103 medzi a právnickou osobou , suma 57.532,11 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1102 medzi a právnickou osobou , suma 77.693,78 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1101 medzi a právnickou osobou , suma 73.816,35 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1100 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1099 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1098 medzi a právnickou osobou , suma 16.500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1097 medzi a právnickou osobou , suma 16.500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1096 medzi a právnickou osobou , suma 16.500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1095 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1094 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1093 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1092 medzi a právnickou osobou , suma 16.158,49 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1091 medzi a právnickou osobou , suma 11.632,21 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1090 medzi a právnickou osobou , suma 11.632,21 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1089 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1088 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1087 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 840 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1086 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 840 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1085 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1084 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.650,68 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1083 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.650,68 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1082 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.650,68 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1081 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1080 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1079 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1078 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1077 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1076 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1075 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1074 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1073 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1072 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1071 medzi a právnickou osobou , suma 4.917 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1070 medzi a právnickou osobou , suma 4.917 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1069 medzi a právnickou osobou , suma 4.917 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1068 medzi a právnickou osobou , suma 4.917 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1067 medzi a právnickou osobou , suma 4.917 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1066 medzi a právnickou osobou , suma 4.917 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1065 medzi a právnickou osobou , suma 4.917 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1064 medzi a právnickou osobou , suma 15.125,62 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1063 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1062 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1061 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1060 medzi a právnickou osobou , suma 35.124,32 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1059 medzi a právnickou osobou , suma 6.043,60 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1058 medzi a právnickou osobou , suma 6.043,60 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1057 medzi a právnickou osobou , suma 26.362,73 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1056 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1055 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1054 medzi a právnickou osobou , suma 35.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1053 medzi a právnickou osobou , suma 35.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1052 medzi a právnickou osobou , suma 35.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1051 medzi a právnickou osobou , suma 35.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1050 medzi a právnickou osobou , suma 35.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1049 medzi a právnickou osobou , suma 35.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1048 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1047 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.952 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1046 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1045 medzi a právnickou osobou , suma 5.317,78 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1044 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1043 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1042 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1041 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1040 medzi a právnickou osobou , suma 2.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1039 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1038 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 11.400 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1037 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1036 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1035 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1034 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1033 medzi a právnickou osobou , suma 20.269,13 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1032 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1031 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1030 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1029 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 5.075,42 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1028 medzi a právnickou osobou , suma 3.337,72 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1027 medzi a právnickou osobou , suma 4.029,84 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1026 medzi a právnickou osobou , suma 4.029,84 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1025 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.600 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1024 medzi a právnickou osobou , suma 11.093,36 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1023 medzi a právnickou osobou , suma 11.093,36 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1022 medzi a právnickou osobou , suma 11.093,36 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1021 medzi a právnickou osobou , suma 11.093,36 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1020 medzi a právnickou osobou , suma 11.093,36 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1019 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1018 medzi a právnickou osobou , suma 285 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1017 medzi a právnickou osobou , suma 285 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1016 medzi a právnickou osobou , suma 285 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1015 medzi a právnickou osobou , suma 285 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1014 medzi a právnickou osobou , suma 285 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1013 medzi a právnickou osobou , suma 285 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1012 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1011 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť