Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/u/z/u56990/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Uznanie Záväzku | Vzor Zadarmo | Uznanie záväzku vzory

Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Uznanie záväzku vzory

Nižšie uvádzame Uznanie zaväzku vzory

Uznanie záväzku vzor č.161 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 594,72 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.160 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 594,72 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.159 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 594,72 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.158 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 519,90 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.157 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 519,90 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.156 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.155 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 24.928,28 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.154 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 1.810 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.153 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.152 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.151 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.150 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 254.654,01 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.149 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 254.654,01 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.148 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 254.654,01 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.147 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 254.654,01 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.146 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 254.654,01 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.145 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 254.654,01 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.144 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 254.654,01 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.143 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.165,61 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.142 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.141 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.140 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 460,80 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.139 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 460,80 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.138 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 460,80 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.137 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 460,80 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.136 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.135 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.134 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.133 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 86.291,21 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.132 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 587,20 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.131 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.130 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 210,98 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.129 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.000 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.128 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.000 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.127 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.295,14 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.126 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.295,14 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.125 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.124 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 299,02 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.123 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.122 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.121 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.295,14 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.120 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.000 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.119 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.118 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.117 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.116 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.115 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.114 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.113 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.112 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.111 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.110 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.109 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.223,37 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.108 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 619,92 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.107 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 1.320 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.106 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 2.306,55 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.105 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 17.323,20 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.104 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 17.323,20 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.103 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 17.323,20 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.102 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 17.323,20 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.101 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.100 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.99 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 4.544,20 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.98 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 4.544,20 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.97 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 4.544,20 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.96 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 4.544,20 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.95 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.94 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.93 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.92 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.91 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.90 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.89 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.88 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.87 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 4.432,58 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.86 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 165 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.85 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.84 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.83 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 18.160,97 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.82 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 8.232,62 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.81 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.80 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 1.461,16 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.79 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.78 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 12.500 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.77 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 6.640 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.76 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.75 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 1.058 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.74 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 112.867,06 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.73 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 112.867,06 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.72 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 112.867,06 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.71 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.70 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.69 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.68 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.67 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19.140 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.66 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19.140 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.65 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19.140 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.64 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19.140 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.63 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 19.140 Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.62 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť