Aktualizované znenie

Uznanie záväzku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Uznanie záväzku vzory

Nižšie uvádzame Uznanie zaväzku vzory

Uznanie záväzku vzor č.1798 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1797 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1796 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1795 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1794 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1793 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1792 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1791 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1790 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1789 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.314,43 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1788 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1787 medzi a právnickou osobou , suma 4.861,44 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1786 medzi a právnickou osobou , suma 4.861,44 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1785 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma -2.500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1784 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma -2.500 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1783 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1782 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.166,37 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1781 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.166,37 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1780 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.166,37 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1779 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1778 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1777 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1776 medzi a právnickou osobou , suma 600,85 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1775 medzi a právnickou osobou , suma 600,85 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1774 medzi a právnickou osobou , suma 600,85 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1773 medzi a právnickou osobou , suma 123.214,10 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1772 medzi a právnickou osobou , suma 123.214,10 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1771 medzi a právnickou osobou , suma 123.214,10 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1770 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1769 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1768 medzi a právnickou osobou , suma 7.671 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1767 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1766 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 2.912,40 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1765 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1764 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 12.600 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1763 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 12.600 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1762 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 12.600 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1761 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1760 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1759 medzi a právnickou osobou , suma 1.558,08 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1758 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 255,12 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1757 medzi a právnickou osobou , suma 8.609,69 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1756 medzi a právnickou osobou , suma 8.609,69 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1755 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1754 medzi a právnickou osobou , suma 1.627,16 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1753 medzi a právnickou osobou , suma 1.627,16 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1752 medzi a právnickou osobou , suma 1.627,16 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1751 medzi a právnickou osobou , suma 1.627,16 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1750 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1749 medzi a právnickou osobou , suma 3.740 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1748 medzi a právnickou osobou , suma 8.730,95 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1747 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1746 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1745 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1744 medzi a právnickou osobou , suma 28.314,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1743 medzi a právnickou osobou , suma 28.314,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1742 medzi a právnickou osobou , suma 28.314,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1741 medzi a právnickou osobou , suma 28.314,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1740 medzi a právnickou osobou , suma 28.314,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1739 medzi a právnickou osobou , suma 28.314,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1738 medzi a právnickou osobou , suma 28.314,28 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1737 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1736 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1735 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1734 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.623,04 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1733 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.623,04 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1732 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.623,04 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1731 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.623,04 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1730 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.623,04 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1729 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.623,04 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1728 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.623,04 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1727 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1726 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1725 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1724 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1723 medzi a právnickou osobou , suma 27.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1722 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1721 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1720 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1719 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 97.000 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1718 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1717 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 3.441 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1716 medzi a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1715 medzi a právnickou osobou , suma 56.789 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1714 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1713 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1712 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1711 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1710 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1709 medzi a právnickou osobou , suma 56,46 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1708 medzi a právnickou osobou , suma 56,46 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1707 medzi a právnickou osobou , suma 56,46 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1706 medzi a právnickou osobou , suma 56,46 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1705 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1704 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1703 medzi a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1702 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 4.430 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1701 medzi a fyzickou osobou podnikateľom , suma 4.430 € Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1700 medzi a právnickou osobou Zobraziť
Uznanie záväzku vzor č.1699 medzi a právnickou osobou , suma 2.178,24 € Zobraziť